Om oss

Eldengaard driver et frivillig og aktivt kulturminnevern. Gruppen ble dannet våren 2010 og i 08.11.2019 ble vi registrert som frivillig organisasjon initiert av E. Varg Gráfeldinn. Eldengaard er en ideell organisasjon som arbeider med formidling av Norges jernalderhistorie.

  

Mål

Vårt hovedmål er å bidra arbeidet med å registrere og bevare jernalderens arkeologiske kulturminner for fremtidige generasjoner, og som kilder til vår historie. 

Oppgaver


▪ Arbeider aktivt med forebyggende oppgaver som vil bidra til å sikre periodens arkeologiske
kulturminner mot slitasje, forfall og ødeleggelse.


▪ Søker samarbeid og kontakt med myndigheter og fagmiljøer for å fremme og trygge vernet av
jernalderens kulturminner.


▪ Bidrar til faglig oppdatering via forskning og tverrfaglig samarbeid.

 Er et distrikts mottak av arkeologiske materiale/løsfunn for fylket. 


▪ Arbeider med formidling og øke kunnskap om teknologisk utvikling og samfunnsendringer gjennom
jernalderen frem til tidlig middelalder.


▪ Inviterer befolkningen til besøke av kulturminner gjennom arrangerte turer.


 

Andre aktiviteter:

 

Eldengaard deltar også med det som kalles for «Living Historie». Den Yngre jernalder i Skandinavia, er en periode som kjennetegnes av befolkningsvekst, landnåm, økt handel med Europa og sentralisering av makt. «Living History» er en aktivitet som inkluderer historiske verktøy, aktiviteter og klær i en interaktiv presentasjon som kan gi observatører og deltakere en følelse av å gå tilbake i tid.

 

 

Les protokoll fra stiftelsesmøtet her Vedtekter for Eldengaard