Om oss

Eldengaard driver et frivillig og aktivt kulturminnevern. Gruppen ble dannet våren 2010 og i 08.11.2019 ble vi registrert som frivillig organisasjon initiert av E. Varg Gráfeldinn.

Eldengaard er en ideell organisasjon som arbeider med formidling av Norges jernalderhistorie.

  

Formål

Vårt hovedmål er å bidra arbeidet med å registrere og bevare jernalderens arkeologiske kulturminner for fremtidige generasjoner, og som kilder til vår historie. 

 

Eldengaard skal:


▪ Arbeide aktivt med forebyggende oppgaver som vil bidra til å sikre periodens arkeologiske
kulturminner mot slitasje, forfall og ødeleggelse.
▪ Søke samarbeid og kontakt med myndigheter og fagmiljøer for å fremme og trygge vernet av
jernalderens kulturminner.
▪ Bidra til faglig oppdatering via forskning og tverrfaglig samarbeid.
▪ Arbeide med formidling og øke kunnskap om teknologisk utvikling og samfunnsendringer gjennom
jernalderen frem til middelalder.
▪ Invitere befolkningen til å kunne besøke kulturminner gjennom arrangerte turer.

Klikk her for å lese protokoll fra stiftelsesmøtet Vedtekter for Eldengaard

 

Stortingsmelding (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold. Meld. St. 16

 

Notodden, Vestfold og Telemark Fylke, Norge.

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook

© 2019 Eldengaard.com