top of page

Miljøkriminalitet, utbygging, nydyrking og gjengroing har ført til at svært mange fornminner er skadet eller fjernet. Arkeologiske kulturminner er et viktig vitenskapelig kildemateriale for å få kunnskap om mennesker og samfunn i fortiden. I samarbeid med den regionale kulturminneforvaltningen, er vårt mål å bidra arbeidet med å sikre disse mot slitasje, forfall og ødeleggelse.

På bildet ser vi et av medlemmene som oppdager en uregistrert grav tildekket av skogsavfall (179214-1)
Langgraven er 8x5 meter i lengde. Jordblandet steinrøys, synlige steiner har diameter fra ca.10 til 40 cm. Haugen er påvist av E. Varg Gráfeldinn.

Se også våre prosjekter her

Foto: Eldengaard
Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Jernalderlokalitet (179214-1) En stor ukjent langgrav dukker opp under rydding utenfor fredet sone (3275). Langgraven er 8x5 meter i lengde. Jordblandet steinrøys, synlige steiner har diameter fra ca.10 til 40 cm. Haugen er påvist av E. Varg Gráfeldinn. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2018 Jernalderlokalitet. Rotvelt på langrav ID3275-2 Kvinnegrav? Kulturminnet er restaurert og tilbakeført av E Varg Grafeldinn i samarbeid med Telemark fylke. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Rydding av sikringssone. Jernalderlokalitet Id 3275. Brograv. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2012-2014 Jernalderlokalitet. Arbeid med rydding av gravfelt (3275 Tyri, Lunde). Ryddingen viste at gravfeltet var større en først antatt i1976. Gravfeltet har kun hatt en lokalitetsgeometri, men er nå kontrollregistrert og alle gravhaugene har fått egen geometri. Fredningssonen er utvidet. Involverte: E Varg Gráfeldinn, Stian Andre Karlsen og fylkesarkeolog Line Grindkåsa og Sindre Arnkværn. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemynd

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Jernalderlokalitet. Klinknagler funnet i overflaten i erosjonsmasser ved kanten av gravhaugen 3275-15 Lunde, Telemark. I sørøst var litt av haugen fjernet. Grunneieren visste ikke at det var en gravhaug, den var heller ikke registrert. Klinknagler, spiker og jernbeslag funnet av E. Varg Gráfeldinn. Telemark fylkeskommune ble kontaktet umidelbart. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformas

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2016 Jernalderlokalitet. Flere tørrgran har falt etter kraftige vindkast. Kulturminnet og sikringssone ryddes. Gravhaug (3275-8) (3275-7) og (3275-9). Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2016 Fotgrav jernalder. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2013 Jernalderlokalitet Under rydding dukker det opp rester av et ukjent gravminne (3275-13) Gravhaugen var skjult under en kvisthaug, denne er nå ryddet frem. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Jernalderlokalitet Bildet er tatt fra plyndringsgropen til rundhaug (3275-1) under rydding. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

2020 Fotografering. Haave kullgrop 2. Datert Jernalder- middelalder. Kullgropen er grunn og vanskelig å se, tidligere påvist tydelig kullag. Ytre mål: 5 m. Indre mål: 1 m. Dybde : 30 cm. Kun lave voller på sidene og nedkant. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2015 Jernalderlokalitet. Oppdager spor av jorbrukssaktivit fra jernalderen under rydding. Her viser bildet en av mange kastehauger som lå med noen meters mellomrom. Steinene er ca nevestore. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2015 Jernalderlokalitet. Oppdager spor av jorbrukssaktivit fra jernalderen under rydding. Her viser bildet en av mange kastehauger som lå med noen meters mellomrom. Steinene er ca nevestore. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2015 Jernalderlokalitet. Oppdager spor av jorbrukssaktivit fra jernalderen under rydding. Her viser bildet en av mange kastehauger som lå med noen meters mellomrom. Steinene er ca nevestore. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

2020 Fotografering til Riksantikvarens database. Haave kullgrop. Datert Jernalder- middelalder. Stor og synlig kullgrop, med store voller i vest og nord. Indre mål: 2,5 m. Ytre mål: 8 m. Dybde: 1 m. Tidligere påvist kull i bunnen. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Jernalderlokalitet. Rotvelt på gravminne 3275-2 forårsaker stor skade. Såroverflaten undersøkes for gjenstander før graven tilbakestilles av E Varg Gráfeldinn Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2013 Jernalderlokalitet. Rundhaug (3275-14) svært ødelagt både i nordøst og i sørvest. Haugen har vært ca. 10 m i dm og ca. 1,5 m høy. Jordmasser er fjernet, og det ligger noe metallskrap i nordøst. Det er mulig det har stått en jordkjeller eller en annen bygning i haugen tidligere. Noe metall skrot ble fjernet 2014. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http:/

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2013 Jernalderlokalitet. Rundhaug (3275-11) ble oppdaget under rydding. Rundhaugen var tildekket og skjult under kvist og gammelt hogstavfall. Bildet viser da vi var nesten ferdig. Gravhaugen nå har fått egen geometri. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2015 Jernalderlokalitet. Rydding av gravfelt 3275. Bildet tatt under prossesen. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2015 Jernalderlokalitet Gravfelt 3275 i Lunde, Telemark under rydding. Bildet viser 9 av 18 gravhauger. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2016 Jernalderlokalitet. Fotgrav (3275-9) Bildet er tatt etter rydding. Gravminnet var delvis tildekket av hogstavfall. Gravminnet var vansklig å se. Nå er den godt markert i terrenget. Rundhaugen er, ca. 9 m i dm og ca. 1,5 m høy. I toppen er det en plyndringsgrop på ca. 1,5 x 2 m. med noen synlige steiner i gropa. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Jernalderlokalitet. Restene etter en rundhaug dukker opp under rydding. Gravminnet lå skjult under kvist og hogstavfall. Gravminnet var ikke synlig og ikke registrert. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Jernalderlokalitet Gravminne (3275-14). Plyndringsgrop fylt med jernskrot. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2013 Jernalderlokalitet Gravfelt (3275) tildekket og skjult under hogstavfall og kvisthauger. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Jernalderlokalitet. Det dukker opp beinrester under arbeid. Beinbitene ble funnet rett utenfor fredet avgrensing. Disse er sendt til analyse. Svar avventes. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Jernalderlokalitet. Jernbeslag funnet i overflaten i erosjonsmasser ved kanten av gravhaugen 3275-15 Lunde, Telemark. I sørøst var litt av haugen fjernet. Grunneieren visste ikke at det var en gravhaug, den var heller ikke registrert. Klinknagler, spiker og jernbeslag funnet av E. Varg Gráfeldinn. Telemark fylkeskommune ble kontaktet umidelbart. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasj

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. På bildet ser vi et av medlemmene som oppdager en uregistrert grav tildekket av skogsavfall (179214-1) Langgraven er 8x5 meter i lengde. Jordblandet steinrøys, synlige steiner har diameter fra ca.10 til 40 cm. Foto: Eldengaard (25.03.2021) Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2013 Jernalderlokalitet Rundhaug i felt 3275. Bildet er tatt under rydding. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Jernalderlokalitet Restaurert langrav (3275-2). Tilbakestilling utført i samarbeid med og i veiledning av fylket. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2019 Jernalderlokalitet Gravfelt 3275 Telemark. Gravfeltet og 18 gravminner var skjult under hogstavfall, tørrgran og kvisthauger. Gravfeltet er nå ryddet etter 2 års arbeid. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

112720099_937755106693091_8726557690503840571_n (1)

112720099_937755106693091_8726557690503840571_n (1)

2020 Tur til Møsvasstangen landskapsvernområde i Vinje. Flott tur i møte med storslagen natur og fortidshistorier. Her er det gjort funn av over 100 jernvinneplasser, stort antall blestergroper og mange hustufter fra vikingtiden og middelalderen innenfor området. Møsvasstangen er også det eneste området i Telemark som har fått status som Ramsar-område. Formålet med landskapsvernområdet er å ta vare på et vakkert, egenartet og lite påvirket naturlandskap med interessante avsetninger fra siste ist

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2012 Fotgrav jernalder. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2016 Fotgrav jernalder. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2013 Jernalderlokalitet 3275 Under rydding dukker det opp flere ukjente gravminner som lå skjult under hogstavfall, kvisthauger og trær. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2013 Rundhaug, fotgrav jernalder. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2013 Jernalderlokalitet. Under rydding dukker det opp syv ukjente gravhauger som lå tildekket og skjult. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2013 Jernalderlokalitet Under rydding dukker det opp rester av et ukjent gravminne (3275-13) Gravhaugen var skjult under en kvisthaug, denne er nå ryddet frem. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2020 Fotografering til riksantivikarens database. Godt synlig kullgrop fra jernalder-middelalder. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Jernalderlokalitet 3275 Fotgrav med stor plyndringsgrop. Bildet er tatt under rydding av gravfeltet. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2013 Jernalderlokalitet Under rydding dukker det opp en ukjent langgrav (nå 3275-12) skjult under kvist og hogstavfall. Denne var ikke synlig men er nå ryddet frem. Se bildet. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2020 Jernalderlokalitet Plyndringsgrop på rundhaug (3275-7) Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2018 Jernalderlokalitet Rundhaug (3275-3) Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2019 Jernalderlokalitet Rotvelt på rundhaug 3275-15. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2015 Jernalderlokalitet Bildet tatt under rydding av gravfelt 3275 Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2015 Jernalderlokalitet 3275 Bildet er tatt under ryddningsarbeid. Gravhaugen var delvis skjult under kvisthaug og avfall fra hogst. Rundhaugen er nå ryddet frem. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Jernalderlokalitet. Restene etter en rundhaug dukker opp under rydding. Gravminnet lå skjult under kvist og hogstavfall. Gravminnet var ikke synlig og ikke registrert. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2017 Jernalderlokalitet 3275 Bildet er tatt i forbindelse med rydding i feltet. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Jernalderlokalitet Bildet er tatt under rydding av gravfelt. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2016 Jernalderlokalitet Gravhaug (42737-1) D 10m, h 1m lå skjult under skogsavfall og kvister. Rundhaugen er nå ryddet frem. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Jernalderlokalitet Bildet er tatt under rydding av gravfelt 3275. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Jernalderlokalitet Bildet er tatt under rydding av gravfelt 3275. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Jernalderlokalitet Bildet er tatt under rydding av gravfelt 3275. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2014 Jernalderlokalitet Rasert rundhaug ryddes fram. Gravminnet preges av et stort inngrep mot nord. Dette har skjedd i "moderne" tider. Gravhaugen var delvis skjult under kvist og jernskrot. Bildet er tatt under rydding av gravfelt 3275. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2015 Jernalderlokalitet Bildet er tatt under rydding av gravfelt 3275. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2015 Jernalderlokalitet Rundhaug. Bildet er tatt under rydding av gravfelt 3275. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2015 Jernalderlokalitet Bildet er tatt under rydding av gravfelt 3275. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

2015 Jernalderlokalitet Bildet er tatt under rydding av gravfelt 3275. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Noen ganger er det helt greit med kontorarbeid. Spesielt på sure og kalde dager 🙂

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. Jernalderlokalitet Briskemoen gravfelt (70973) Feltet har 6 godt synlige gravminner. 2019 Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. Rundhaug (42994-1), klart markert i SV og N. Haugen er lagt av humus og sand. Toppen avflatet. Bevokst med gras og bjerk. D 12m, h inntil 1,5m. Foto: Eldengaard 04.03.2021 Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. Sem søndre. Rundhaug (42994-1), klart markert i SV og N. Haugen er lagt av humus og sand. Toppen avflatet. Bevokst med gras og bjerk. D 12m, h inntil 1,5m. Foto: Eldengaard 04.03.2021 Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. Briskemoen gravfelt. Datert: Jernalder. Feltet har 6 godt synlige gravminner. 2019 Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. Jernalderlokalitet Roe Søndre gravfelt (90848) Gravfeltet inneholder fire gravhauger. 2020 Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. Jernalderlokalitet Roe Søndre gravfelt (90848) Gravfeltet inneholder fire gravhauger. 2020 Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. Jernalderlokalitet Roe Søndre gravfelt (90848) Gravfeltet inneholder fire gravhauger. 2020 Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. En av kullgropene ved Svelgfoss,Notodden. Datert Jernalder- middelalder. Ytre mål: 5.5 meter. Indre mål: 3 meter. Bunnform: Sirkulær - Oval kullgrop. Tidligere funn av kull. Ingen nedgraving i forkant. drevet skogshogst rundt-ødelagt/skada pga ferdsel med hogstmaskiner. Vollen mot veien helt ødelagt. 2020 Foto: Eldengaard Lisensinf

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

2020 Jernalderlokalitet Fotografering for Riksantivikarens database. Roe Søndre gravfelt (90848) Gravfeltet inneholder fire gravhauger. Til informasjon: All aktivitet er i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminnemyndighetene. Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. Jernalderlokalitet Roe Søndre gravfelt (90848) Gravfeltet inneholder fire gravhauger. 2020 Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. Jernalderlokalitet. Briskemoen gravfelt (70973) Feltet har 6 godt synlige gravminner. 2019 Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. Kullgrop jernalder- Middelalder. 2020 Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. Kullgrop fra jernalder- Middelalder Haave, Notodden. 2020 Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. Feltet har 6 godt synlige gravminner. 2019 Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. Rundhaug 32969-2 klart markert. Laget av sand og humus. Stort krater i midten, slik at bare vollen står igjen, d 6m, dybde 0,8m. Haugen er bevokst med store bjørketrær. D 20m, h inntil 3m. I haugen ble det oppdaget store heller, reiste på høykant, antagelig rester av gravkammer. Datering: jernalder. Foto: Eldengaard (08.03.2021) Li

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. Rundhaug 32969-2 klart markert. Laget av sand og humus. Stort krater i midten, slik at bare vollen står igjen, d 6m, dybde 0,8m. Haugen er bevokst med store bjørketrær. D 20m, h inntil 3m. I haugen ble det oppdaget store heller, reiste på høykant, antagelig rester av gravkammer. Datering: jernalder. Foto: Eldengaard (08.03.2021) L

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. S. Rundhaug 32969-1 laget av sand og husmus. Haugen er meget klart markert og tydelig i terrenget. Midten sterkt utgravd, slik at bare en voll står igjen. Kraterets størrelse, d 6m, dybde 0,8m. D 15m, h inntil 2,5m. I denne haugen ble det også oppdaget store heller, reiste på høykant, antagelig rester av gravkammer. Datering: jernal

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. I dag gikk turen til et gravminne på Nedre Rygi, Notodden. Dette er en Rundhaug som ligger tydelig i terrenget og befinner seg i enden av en åker. Haugen er inntil 1 meter høy og har en diameter på 13m. Haugen har et stort krater i NV-delen. Rundhaugen er datert Jernalder. Foto: Eldengaard (25.03.2021) Lisensinformasjon: (Linsens:

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tilstandsdokumentasjon og fotografering (Askeladden). Avvik blir rapportert til den regionale kultur

Tur til kulturminne: Tilstands dokumentasjon og fotografering for kulturminnedatabasen Askeladden. Avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen. Nedre Rygi, Notodden. Dette er en Rundhaug som ligger tydelig i terrenget og befinner seg i enden av en åker. Haugen er inntil 1 meter høy og har en diameter på 13m. Haugen har et stort krater i NV-delen. Rundhaugen er datert Jernalder. Foto: Eldengaard (25.03.2021) Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Jernalderlokalitet. Rundhaug (3275-14) svært ødelagt både i nordøst og i sørvest. Haugen har vært ca. 10 m i dm og ca. 1,5 m høy. Jordmasser er fjernet, og det ligger noe metallskrap i nordøst. 2013 Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Skjøtsel/bevaringstiltak på faste kulturminner i samarbeid med den regionale kulturminneforvaltninge

Jernalderlokalitet. Langgrav tildekket av hogstavfall. 2014 Foto: Eldengaard Lisensinformasjon: (Linsens: CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no

bottom of page