top of page
Fotografering (Riksantikvarens database)
klippe Capture
"Å reise til de ulike kulturminnene for fotografering, gir oss en mulighet for observasjon og tilstandsvurdering. Bildene blir lagt inn i Riksantikvarens database, og eventuelle avvik blir rapportert til den regionale kulturminneforvaltningen".
312936047_8166732213399697_6862470016696206470_n.jpg

Rester av en rundhaug fra yngre jernalder. Lokalitet id 3275. Telemark.

285143726_7495519250521000_261580108700895199_n.jpg

Gravhaug  8x5 meter i lengde. Datert jernalder. Haugen er en jordblandet steinrøys, der synlige steiner har diameter fra ca.10 til 40 cm. Telemark.

bottom of page