top of page
           PROSJEKTKODE 17835 
                (Trefigur/Husgud)
SAMMENDRAG

Våren 2018 fikk vi komme til Vest-Telemark museum for å undersøke Øyvågsli gudene og Flotubudguden. Disse ble funnet i Vinje i 1918 og er datert til ca 900 tallet. Husgudene er mellom 1 til 1meter 10 cm i høyde og er utformet i gran og furu. Utformingen på Øyvågsli gudene og Flotubudguden er svært grov og enkel. Husgudene er spor av en tradisjon som vi finner i norrøne kilder og arkeologiske materialer. Hovedmålet med undersøkelsen er å bidra med forskning og kunnskapsutvikling.

 

For mer informasjon se rapport 17835vinje

 

 

 

72470140_3107015512704751_91750111861381

Figur 1: Vest -Telemark museum. E Varg Gráfeldinn i arbeid. Foto: Eldengaard

Gjenstand: Øyvågsli-gud TGM-BM.1920-21:111
 • Funnet i en myr i Vinje 1918. Trefiguren ble funnet liggende oppned. Trefiguren er datert ca900 tallet. Funntilhørighet (Fallos): kvister som lå inntil husgudene da den ble funnet. Disse tolkes som falloser til husguden. 

Beskrivelse

 • Trefiguren er avbarket, utformet opp ned der hodet er roten. Den ble avkvistet men de nederste kvistene ble spart og fungerer som føttene. Stokkemnet er av gran.

 • Stokken har en tydelig markert munn og dypt skåret øyne. Stokken har ingen «armer» og heller ingen nese. "Føttene" har ligget mot myroverflaten og dermed råtnet bort.

Øy 1 bruk.jpg

Figur 2: Bildet viser Øyvågsli gud 111. Foto: Eldengaard

Mål
 •  Høyde på stokken er 105 cm.

 •  Diameter på stokken 9,6 cm - 6,5 cm.

 •  Hode til hake 13 cm.

 •  Hakebredde er 2,5cm.

 •  Munn til hake 2,1 cm.

 •  Munnen bredde 1 cm, lengde på 2,7cm.

 •  Øyne dybde 2 cm, diameter 1,4 cm. Verktøy skjebor.

 •  Feste for fallos. Skråstilt gjennomgående hull diameter 2 cm. Utboringen har gått fra begge sider.  Verktøy skjebor.

       Verktøyspor TGM-BM.1920-21:111

 

 • Ved å studere verktøymerkene finne vi spor etter en halvtynn eller tynnbladet øks med eggebredde på ca 5 cm. Disse sporene finner vi etter huggspor i treemnet.

 

 • Vi finner spor etter et skjebor på diameter 1,4cm. Dette finner vi i uthulingen av øyene og uthulingen ved Fallos. Øyene viser også en konisk bunnflate. En form for tollekniv kan også ha blitt brukt men dette er heller noe usikkert. 

 

 • Det er indikasjoner på at det samme verktøyet kan ha blitt brukt på begge Øyvågsli figurene. Utformingen og fremgangsmetoden viser også at det mest sannsynlig kan være den samme personen som har laget begge figurene.

 

 •  Vi finner indikasjon på at figurene kan ha vært utført av en voksen person. Dette vises spesielt i kraften av øksehugg tilført figuren under utforming.

 • Stokken har blitt lagt i myra rett etter at den har blitt laget. 

DSC_0053.jpg
Gjenstand: Øyvågsli-gud TGM-BM.1920-21:112
 • Funnet i en myr sammen med TGM-BM.1920-21:111 i Vinje 1918. Trefiguren ble funnet liggende oppned. Trefiguren er datert ca900 tallet. Funntilhørighet (Fallos): kvister som lå inntil husgudene da den ble funnet. Disse tolkes som falloser til husguden. 

Beskrivelse

 • Den største Øyvågsli guden er også avbarket. Den er formet med roten øverst som hodet og avkvistet på samme måte. Stokken har heller ingen «armer» men en markant nese. En svak utformet munn helt opp mot nesen. 

Figur 3: Bildet viser Øyvågsli gud 112. Foto: Eldengaard

Mål
 • Høyde på stokken er 111cm.

 • Diameter på stokken 10,7cm - 12 cm.

 • Hodet til hake 16cm.

 • Markant nese lengde 4,2cm, bredde 1cm - 1,5cm.

 • Svak antydning til munn ved neserot.

 • Øyne dybde 2cm, diameter 1,4cm. Verktøy skjebor.

 • Feste fallos. Skråstilt gjennomgående hull diameter 2 cm. Utboringen har gått fra begge sider. Verktøy skjebor.

  Verktøyspor TGM-BM.1920-21:112
 • Ved å studere verktøymerkene finne vi spor etter en halvtynn eller tynnbladet øks med eggebredde på ca 5 cm. Disse sporene finner vi etter huggspor i treemnet.

 

 • Vi finner spor etter et skjebor på diameter 1,4cm. Dette finner vi i uthulingen av øyene og uthulingen ved Fallos. Øyene viser også en konisk bunnflate. En form for tollekniv kan også ha blitt brukt men dette er heller noe usikkert. 

 

 • Det er indikasjoner på at det samme verktøyet kan ha blitt brukt på begge Øyvågsli-gudene. Utformingen og fremgangsmetoden viser også at det mest sannsynlig kan være den samme personen som har laget begge figurene.

 

 •  Vi finner indikasjon på at figurene kan ha vært utført av en voksen person. Dette vises spesielt i kraften av øksehugg tilført figuren under utforming.

 • Stokken har blitt lagt i myra rett etter at den har blitt laget. 

Gjenstand: Flotubuguden TGM-BM.1922-23:068
 • Trefiguren ble funnet i Vinje og har fått navnet "Flotubuguden" etter funnstedet.

Beskrivelse

 • Stokken er avbarket og kvistet.
 • Figuren har ingen «armer», men har godt markert nese, munn og øyne. 
 • Trefiguren er mer preget av forfall en Øyvågsli stokkene.

Mål
 • Høyde 1meter 5 cm.

 • Diameter på stokken 13,5 - 17,5cm.

 • Hode til øyne 10,5 cm. Øyene varierer i bredde fra 3,4cm til 4cm. Dybde fra 1,2cm til 1,5cm.

 • Fra øyne til nese 6,5cm. Neselengde 7cm med breddemål fra bredest 2,4cm til 2,3cm. Nesedybde varierer fra 0,7 til 0,8cm. Munnen har en bredde på 5 cm. Hake er markert med en dybde på 1,6cm.

DSC_0034.jpg

Figur 4: Bildet viser FlotubugudenFoto: Eldengaard

       Verktøyspor TGM-BM.1920-21:111

 

 • Ved å studere verktøymerkene finne vi spor etter tynnbladet øks med eggebredde på ca 5 cm. 

 • Her ser vi også bruk av kniv. Type og størrelse på kniven er ukjent, men mest sannsynlig en liknende tollekniv.

fallosene.jpg
Funntilhørighet for Øyvågsli-gudene TGM-BM.1920-21:111 og TGM-BM.1920-21:112

 

Bildet viser kvistene som lå inntil husgudene da de ble funnet i myra. Disse tolkes som falloser til husgudene.

 • Fallos til venstre i bildet, har en lengde på 45cm og en diameter fra 4,5-5,5cm.

 • Fallos til høyre i bildet har en lengde på 31cm og en diameter på 2,7 cm.

Figur 5: Bildet viserFunntilhørighet for Øyvågsli-gudene TGM-BM.1920-21:111 og TGM-BM.1920-21:112

Foto: Eldengaard

SAMMENDRAG

Våren 2018 fikk vi komme til Vest-Telemark museum for å undersøke Øyvågsli gudene og Flotubudguden. Disse ble funnet i Vinje i 1918 og er datert til ca 900 tallet. Husgudene er mellom 1 til 1meter 10 cm i høyde og er utformet i gran og furu. Utformingen på Øyvågsli gudene og Flotubudguden er svært grov og enkel. Husgudene er spor av en tradisjon som vi finner i norrøne kilder og arkeologiske materialer. Hovedmålet med undersøkelsen er å bidra med forskning og kunnskapsutvikling.

 

Involverte: Kari B. Bjercke, E Varg Gráfeldinn, Hanne Isabel Thorsdalen Styhr og Halvor Nordal

Kopi TGM-BM.1920-21:111

 

I forbindelse med denne undersøkingen vil vi også lage en kopi av TGM-BM.1920-21:111. Kopien vil bli utført med tidsriktig verktøy basert på våre funn av verktøyspor. 

For mer informasjon se rapport 17835vinje

bottom of page