I samarbeid med museer får vi mulighet å rekonstruere gjenstander fra arkeologiske kilder. Håndverk lærer oss om materialer, ressurser, kvalitet og utvikling.  Å rekonstruere gjenstander eller strukturer fra arkeologiske kilder, kan gi ny kunnskap om hvordan mennesker levde i forhistorisk tid. Håndverk er derfor en vanlig innfallsvinkel til eksperimentell arkeologi. 

Eksperimentell arkeologi vil si, hypoteser som skal testes i et arkeologisk eksperiment. Rekonstruksjon og bruk av gjenstander eller prosesser fra fortiden vil bidra med å forstå bedre teknikker og anvendelser. I eksperimentet prøves en hypotese som verifiseres eller falsifiseres. 

Vi følger hovedsakelig endringene fra folkevandringstiden, begynnelsen av 400-tallet, og vikingtiden som strekker seg utover 700-tallet.

På bildet ser vi et av medlemene som smir en øks for etterprøving.

Øksen er laget etter funn fra Yngre jernalder. Funnsted Nes, Akershus. Kulturhistorisk museum. Museumsnr C34253

Handverker E Varg Gráfeldinn

Foto: Eldengaard

Show More

Notodden, Vestfold og Telemark Fylke, Norge.

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook

© 2019 Eldengaard.com

Seng yngre jernalder

Seng laget etter funn fra yngre jernalder. Handverker: E Varg Gráfeldinn fra Eldengaard. Funnsted: Nedre Gokstad/Sandefjord/ Vestfold. Kulturhistorisk museum Museumsnr. C10410 Foto: Eldengaard