NB! Vårt arbeid utføres kun i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminneforvaltningen.

 

"En istandsetting, restaurering og skjøtsel av kulturminner som er fredet i medhold av kulturminneloven skal bare skje etter tillatelse fra kulturminnemyndighetene. En amatørmessig skjøtsel kan i verste fall ødelegge kulturminnet" 

 

PROSJEKTKODE 3275-2

Rotvelt gravminne. Jernalder lokalitet.

PROSJEKTKODE 3275-15

Sikring båtgrav. Jernalder lokalitet.

PROSJEKTKODE 3275

Restaurering gravfelt. Jernalder lokalitet.

PROSJEKTKODE 17835 

Trefigurer (husguder) fra Vinje. 900 - tallet.

Mer informasjon kommer....

Notodden, Vestfold og Telemark Fylke, Norge.

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook

© 2019 Eldengaard.com