PROSJEKTKODE 3275-2

Rotvelt gravminne. Jernalder lokalitet.

PROSJEKTKODE 3275-15

Sikring båtgrav. Jernalder lokalitet.

PROSJEKTKODE 3275

Restaurering gravfelt. Jernalder lokalitet.

PROSJEKTKODE 17835 

Trefigurer (husguder) fra Vinje. 900 - tallet.

Flere prosjekter er i gang og blir lagt ut etter hvert.