top of page
 
PROSJEKTKODE 3275-2
(Rotvelte)

NB! Vårt arbeid utføres kun i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminneforvaltningen.

SAMMENDRAG

Våren 2014 ble det utført en sikring, samt delvis rekonstruksjon av gravhaug id 3275-2 i samarbeid med Telemark fylkeskommune. Gravhaugen var blitt påført store skader etter et uvær hadde blåst ned en gran og forårsaket rotvelt på haugen. Veltet hadde røsket og endevendt både jordmasser og stein fra haugfyllet og eksponert deler av gjenliggende haugfyll. Undersøkelser av eventuelt eksponert arkeologisk materiale, og dokumentasjon av skader ble utført før tilbakestillingen av området. 

Innvolverte: Arkeolog og rådgiver fra fylkeskomune, Rådgiver fra Riksantivikaren, E Varg Gráfeldinn.

Rotvelt_på_nordsiden_av_båtgrav.jpg

Figur 1: Illustrasjonsbildet er av rotvelt på 3275-15 i samme lokalitet. Foto: Eldengaard

LANDSKAP OG FORNMINNE

Gravhaug id 3275-2 ligger på et høydedrag omringet av granskog og er en del av et gravfelt på 18 gravhauger. Dette er en Langhaug, ca. 11 m lang og 4 m bred. Høyde er ca. 0,5 m. Haugen ligger ytterst i nordvestre del av gravfeltet og er datert til jernalder. Det er også registrert tre andre gravfelt i nærområdet til gravhaugen.

Gravhaug med rotvelt kart tyri.jpg

Figur 2: Utsnitt fra fornminnedatabasen «Askeladden».

Satelittkart over rotvelt tyri.jpg

Figur 3: Utsnitt fra Google Maps. Rød ring markerer fredet sone. Gul ring markerer lokaliteten for gravhaug 3275-2

PRAKTISK GJENOMFØRING

Da vi ankom første dag var det vanskelig å se skadeomfang, fordi både rot, tre og oppdratte jordmasser og stein dekket sørlige del av strukturen. Gravhaugen ble derfor først ryddet for løse grener o.l.

Etter rydding ble haugen og rotveltet dokumentert med billedserie.

sfsdf_edited.jpg

Figur 4: Bildet hentet utfra videodokumenteringen av arbeidet. Foto: Eldengaard

SIKRINGSUNDERSØKELSE

Undersøkelsens formål var å tilbakestille området, dokumentere skadene og sikre eventuelt forflyttet/eksponert arkeologisk materiale.

GJENOMFØRING

Før roten kunne tilbakeføres og haugen rekonstrueres var det viktig å få innsamlet og gjennomgått alt haugfyllet som var blitt endevendt. Fyll fortsatt festet til roten ble først hentet ned, deretter fyll som tilsynelatende var drysset ned på forsiden. Det ble foretatt en undersøkelse etter eksponert materiale i såroverflaten 

Resultat: Besiktigelse av jordmassene som hang fast mellom trerøttene, og overflate undersøkelse av såroverflaten, ga ingen funn av arkeologisk materiale.
Rotvelt langgrav .jpg

Figur 5: Bildet hentet utfra videodokumenteringen av arbeidet.

Foto: Eldengaard

forsegler%20grav_edited.jpg

Figur 6: Bildet hentet utfra videodokumenteringen av arbeidet.

Foto: Eldengaard

TILBAKEFØRING
Rotveltet ble renset for jordmasse slik at sag, rotsaks og motorsag kunne brukes til å fjerne treet. Utstikkende røtter som kunne bore seg ned og skade kulturlaget ytterligere ble fjernet. Treet ble stabilisert og kuttet opp frem til roten. En mynt med dagens årstall legges i såroverflaten og roten legges forsiktig tilbake som del av forseglingen. Tilbakeføringen og rekonstruksjonen ble dokumentert med billedserier. 
Langgrav tidligere restaurert av varg.jp

Figur 7: Bildet er tatt høsten etter rekonstruksjonen. Foto: Eldengaard

SAMMENDRAG

Våren 2014 ble det utført en sikring, samt delvis rekonstruksjon av gravhaug id 3275-2 i samarbeid med Telemark fylkeskommune. Gravhaugen var blitt påført store skader etter et uvær hadde blåst ned en gran og forårsaket rotvelt på haugen. Veltet hadde røsket og endevendt både jordmasser og stein fra haugfyllet og eksponert deler av gjenliggende haugfyll. Undersøkelser av eventuelt eksponert arkeologisk materiale, og dokumentasjon av skader ble utført før tilbakestillingen av området. 

Innvolverte: Arkeolog og rådgiver fra fylkeskomune, Rådgiver fra Riksantivikaren, E Varg Gráfeldinn.

 

Kilde: Riksantikvaren, kulturminnebasen Askeladden.

bottom of page