top of page
Rester etter et gravminne. Rundhaug fra jernalderen.
Foto: Eldengaard

"En istandsetting, restaurering og skjøtsel av kulturminner som er fredet i medhold av kulturminneloven skal bare skje etter tillatelse fra kulturminnemyndighetene. En amatørmessig skjøtsel kan i verste fall ødelegge kulturminnet. Vårt arbeid utføres kun i henhold til kulturminneloven og med godkjennelse av kulturminneforvaltningen".

IMG_20160325_155439_edited.jpg

Foto: Eldengaard

 

Kulturminner har ulike skjøtselbehov og det er viktig at nye tiltak gjennomføres på en slik måte at kulturminnene ikke på noen måte blir forringet. Ved gravfelt 3275 i Telemark var prosjektvarigheten for vår restaurering ca 1,5 - 2 år.  

Området var betydelig gjengrodd og tildekket. I restaureringen ble det oppdaget og registrert flere nye gravminner og jordbruks spor. Fredningssonen ble utvidet. Gravfeltet er nå ryddet, kontrollregistrert og alle gravhaugene har fått egen geometri. Lokaliteten var ikke kjent for lokalbefolkningen, men er nå tilknyttet lysløype som går rett ved. For mer informasjon, se rapport"ID3275"

 

Rotvelt_p%C3%83%C2%A5_nordsiden_av_b%C3%

Foto: Eldengaard

Røtter kan skade kulturlag og gjenstander. I vårt arbeid ser vi ofte resultatene av skader trær kan påføre når de vokser på et kulturminne. Dette kan også gjelde trær som vokser utenfor kulturminnets sikringssone som er 5 meter. På bildet vises ett av flere rotvelt vi har jobbet med gjennom tiden. Treets røtter har revet opp kulturminnet og blottlagt graven for elementene.

I gravhaugområder som skjøttes aktivt, kan trær som utgjør en konkret trussel mot kulturminner felles så lenge det ikke knytter seg spesielle naturverdier til disse. 

 

Gravhaug jernalder. Søppel og hermetikk. Bildet er tatt fra insiden av plyndringsgropen. Foto: Eldengaard

Foto: Eldengaard

Før var det nokså vanlig at mye avfall ble dumpet i skråninger, skogholt, bekkefar og elver. Spesielt på gårdene ble mye søppel gravet ned eller man anvendte naturlige groper i naturen. Av og til ble gravhauger en naturlig plass for denne praksisen. På bildet ser vi en rundhaug på ca 11 meter i diameter og ca 1-1,6 meter i høyde. Dette er en steinblandet gravhaug datert jernalder. Plyndringsgropen var ca 2 meter bredt, strakte seg fra midten av graven og helt ut til fotenden (ca 4 meter) mot nord. 

Plyndringsgropen var fylt med gamle hermetikk bokser, sykkelhjul, stålvaiere, gammelt bilutstyr og en gammel stålseng. I kontakt med fylke og grunneier begynte den møysommelige jobben med å fjerne løse gjenstander i gravhaugen og sikringssonen.

 Etter 3 dagers arbeid og tre hengerlass med søppel var jobben ferdig. En del søppel ligger fremdeles igjen som del av forseglingen av kulturminnet.   

Funnish.jpg