Om oss

Eldengaard driver et frivillig og aktivt kulturminnevern. Gruppen ble dannet våren 2010 og i 08.11.2019 ble vi registrert som frivillig organisasjon initiert av E. Varg Gráfeldinn. Eldengaard er en ideell organisasjon som arbeider med formidling av Norges jernalderhistorie.

  

Mål

Vårt hovedmål er å bidra arbeidet med å registrere og bevare jernalderens arkeologiske kulturminner for fremtidige generasjoner, og som kilder til vår historie. 

Oppgaver


▪ Vi arbeider aktivt med forebyggende oppgaver som vil bidra til å sikre periodens arkeologiske
kulturminner mot slitasje, forfall og ødeleggelse.


▪ Vi søker samarbeid og kontakt med myndigheter og fagmiljøer for å fremme og trygge vernet av
jernalderens kulturminner.


▪ Vi ønsker å bidra til faglig oppdatering via forskning og tverrfaglig samarbeid.

 Vi har et distrikts mottak for arkeologiske materiale/løsfunn. Mottaket ble opprettet i samarbeid med Kulturarv - Vestfold og Telemark fylkeskommune. Distrikskontoret ligger i Notodden. 


▪ Vi arbeider med formidling hvor vi ønsker å øke kunnskap om den teknologisk utvikling, og de samfunnsmessige endringene gjennom jernalderen frem til tidlig middelalder.


▪ Vi inviterer befolkningen til å besøke og oppleve kulturminner gjennom arrangerte turer.


 

Les protokoll fra stiftelsesmøtet her Vedtekter for Eldengaard

Følg oss på Facebook

© 2019 Eldengaard.com

KONTAKT

Notodden, Vestfold og Telemark Fylke, Norge.