top of page

Ved å legge fortidsminner til rette, blant annet til skoleundervisning, rekreasjon og som reisemål for innbyggerne og besøkende, vil det være med å skape en sterkere identitet og interesse for de lokale kulturminnene.

tim-higham-PghZGumkepo-unsplash.jpg

bottom of page