I samarbeid med museer får vi mulighet å rekonstruere gjenstander fra arkeologiske kilder. Håndverk lærer oss om materialer, ressurser, kvalitet og utvikling.  Å rekonstruere gjenstander eller strukturer fra arkeologiske kilder, kan gi ny kunnskap om hvordan mennesker levde i forhistorisk tid. Håndverk er derfor en vanlig innfallsvinkel til eksperimentell arkeologi. 

Eksperimentell arkeologi vil si, hypoteser som skal testes i et arkeologisk eksperiment. Rekonstruksjon og bruk av gjenstander eller prosesser fra fortiden vil bidra med å forstå bedre teknikker og anvendelser. I eksperimentet prøves en hypotese som verifiseres eller falsifiseres. 

Vi følger hovedsakelig endringene fra folkevandringstiden, begynnelsen av 400-tallet, og vikingtiden som strekker seg utover 700-tallet.

På bildet ser vi et av medlemene som smir en øks for etterprøving.

Øksen er laget etter funn fra Yngre jernalder. Funnsted Nes, Akershus. Kulturhistorisk museum. Museumsnr C34253

Handverker E Varg Gráfeldinn

Foto: Eldengaard

Smiing%20av%20%C3%B8ks%20inspirert%20av%
Hekter eldre jernalder
Hekter eldre jernalder

Hekter i bronse og sølv laget etter funn. Håndverker: Sølvsmed Hanne Thorsdalen Styhr fra Eldengaard. Sølvhekte Datert eldre jernalder. Funnsted: Berg, Larvik, Vestfold og Telemark fylke.Kulturhistorisk museum. Museumsnr: C19236 Bronsehekte Datert eldre jernalder. Funnsted: Kvelde, Larvik, Vestfold og Telemark fylke. Kulturhistorisk museum. Museumsnr: C20165 g Foto: Eldengaard

press to zoom
Bronsehekte eldre jernalder
Bronsehekte eldre jernalder

Bronsehekte laget etter funn fra eldre jernalder. Håndverker: Sølvsmed Hanne Thorsdalen Styhr fra Eldengaard. Funnsted: Kvelde, Larvik, Vestfold og Telemark fylke. Kulturhistorisk museum. Museumsnr: C20165 g Foto: Eldengaard

press to zoom
Stol yngre jernalder
Stol yngre jernalder

Kassestol laget etter funn fra yngre jernalder. Handverker: E Varg Gráfeldinn fra Eldengaard. Funnsted: Jarlsberg hovedgård, Vestfold.Kulturhistorisk museum. Museumsnr: C55000 201 Foto: Eldengaard

press to zoom
Kniv eldre jernalder
Kniv eldre jernalder

Kniv laget etter funn fra eldre jernalder (100e.Kr) Handverker: E Varg Gráfeldinn fra Eldengaard. Funnsted: Dejbjerg,Danmark. Foto: Eldengaard

press to zoom
Skjebor yngre jernalder
Skjebor yngre jernalder

Skjebor laget etter funn fra Yngre jernalder. Handverker: E Varg Gráfeldinn fra Eldengaard. Funnsted; Rauma, Møre og Romsdal. NTNU Vitenskapsmuseet. Musemsnr T16395 o Foto: Eldengaard

press to zoom
Tekstilarbeid
Tekstilarbeid
press to zoom
Kniv yngre jernalder
Kniv yngre jernalder

Kniv laget etter funn fra Yngre jernalder. Handverker: E Varg Gráfeldinn fra Eldengaard. Funnsted: Folldal/Hedmark. Kulturhistorisk museum. Museumsnr C23971 f Øverste bilde viser originalen, nederste bilde viser kopien. Foto: Eldengaard

press to zoom
Seng yngre jernalder
Seng yngre jernalder

Seng laget etter funn fra yngre jernalder. Handverker: E Varg Gráfeldinn fra Eldengaard. Funnsted: Nedre Gokstad/Sandefjord/ Vestfold. Kulturhistorisk museum Museumsnr. C10410 Foto: Eldengaard

press to zoom
Beinnål fra eldre jernalder.
Beinnål fra eldre jernalder.

Rundnål i bein laget etter funn fra eldre jernalder. Håndverker: E Varg Gráfeldinn fra Eldengaard Funnsted Nordre Breide, Nord-Trøndelag. NTNUVitenskapsmuseet. Museumsnr. T20765 Foto: Eldengaard

press to zoom