I samarbeid med museer får vi mulighet å rekonstruere gjenstander fra arkeologiske kilder. Håndverk lærer oss om materialer, ressurser, kvalitet og utvikling.  Å rekonstruere gjenstander eller strukturer fra arkeologiske kilder, kan gi ny kunnskap om hvordan mennesker levde i forhistorisk tid. Håndverk er derfor en vanlig innfallsvinkel til eksperimentell arkeologi. 

Eksperimentell arkeologi vil si, hypoteser som skal testes i et arkeologisk eksperiment. Rekonstruksjon og bruk av gjenstander eller prosesser fra fortiden vil bidra med å forstå bedre teknikker og anvendelser. I eksperimentet prøves en hypotese som verifiseres eller falsifiseres. 

Vi følger hovedsakelig endringene fra folkevandringstiden, begynnelsen av 400-tallet, og vikingtiden som strekker seg utover 700-tallet.

På bildet ser vi et av medlemene som smir en øks for etterprøving.

Øksen er laget etter funn fra Yngre jernalder. Funnsted Nes, Akershus. Kulturhistorisk museum. Museumsnr C34253

Handverker E Varg Gráfeldinn

Foto: Eldengaard

Show More

Notodden, Vestfold og Telemark Fylke, Norge.

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook

© 2019 Eldengaard.com

Hekter eldre jernalder

Hekter i bronse og sølv laget etter funn. Håndverker: Sølvsmed Hanne Thorsdalen Styhr fra Eldengaard. Sølvhekte Datert eldre jernalder. Funnsted: Berg, Larvik, Vestfold og Telemark fylke.Kulturhistorisk museum. Museumsnr: C19236 Bronsehekte Datert eldre jernalder. Funnsted: Kvelde, Larvik, Vestfold og Telemark fylke. Kulturhistorisk museum. Museumsnr: C20165 g Foto: Eldengaard